blank

ภาพบรรยากาศในงาน DNSSEC Workshop

blank

DNSSEC Workshop

วันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2556

เวลา 09.00 – 17.00 น.

สถานที่ ห้อง Executive Center 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ตารางเวลา

วันที่ 7 มิถุนายน 2556 : ช่วงเช้า : “สำหรับผู้บริหารด้านสารสนเทศขององค์กร”

เนื้อหาครอบคลุม

* ความเสี่ยงและช่องโหว่ของ DNS

* DNSSEC และการนำไปใช้งานเพื่อความปลอดภัยของระบบ DNS ขององค์กร


วันที่ 7 มิถุนายน 2556 : ช่วงบ่าย – วันที่ 9 มิถุนายน 2556: “สำหรับผู้ดูแลระบบ”

เนื้อหาครอบคลุม

* ซอฟแวร์ที่รองรับการใช้งาน DNSSEC (BIND NSD Unbound และ OpenDNSSEC)

* ปฏิบัติการติดตั้งระบบ DNS การทำ delegation และตั้งค่าเพื่อใช้งาน DNSSEC

* การ sign zone และ การจัดการ key

* ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการทำ DNSSEC signing

* การใช้เครื่องมือ OpenDNSSEC ในการจัดการ DNSSEC

* ข้อจำกัดของ DNSSEC และ ผลกระทบของ DNSSEC ในเชิงนโยบาย

* การใช้งาน DNSSEC

Program Package

ค่าลงทะเบียน 10,000 บาท *

* ค่าลงทะเบียนรวม

1.ผู้บริหารด้านสารสนเทศขององค์กร เข้าร่วมงาน

I.งาน 25 ปี .th วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรีล่า

II.งาน Gala Dinner วันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมแชงกรีล่า

III.DNSSEC Workshop ช่วงเช้า วันที่ 7 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง Executive Center 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

2.ผู้ดูแลระบบทางเทคนิค เข้าร่วมอบรม DNSSEC Workshop ได้ 2 ท่าน

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2556 ณ ห้อง Executive Center 2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วิทยากร

ดร. สตีฟ คร็อคเกอร์ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Shinkuro, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเน้นการใช้งานร่วมกันของข้อมูลแบบไดนามิกโดยผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ตและการใช้งานโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ดร.คร็อคเกอร์ยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตนับตั้งแต่ช่วงระยะเวลาของการ เริ่มก่อตั้งบริษัท ขณะที่คร็อคเกอร์กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย UCLA ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1960 และ 1970 อยู่นั้น เขาได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนา โปรโตคอลสำหรับการใช้งาน Arpanet และวางพื้นฐานสำหรับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันนี้ ทั้งนี้ เขายังได้จัดตั้งกลุ่มทำงาน ด้านระบบเครือข่ายขึ้นมาโดยทำหน้าที่เป็นผู้บุกเบิกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบสมัยใหม่สำหรับคณะทำงานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (Internet Engineering Task Force) และริเริ่มในการจัดทำชุดข้อกำหนดมาตรฐาน (Request for Comment (RFC)) โดยผ่านการออกแบบ โปรโตคอลในรูปแบบของเอกสารและการใช้งานร่วมกัน สำหรับการศึกษาวิจัยนี้ส่งผลทำให้ ดร. คร็อคเกอร์ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่นของ IEEE Internet Award ในปี ค.ศ.2002 พร้อมกันนี้เขายังได้รับมอบปริญญากิตติมศักดิ์สาขาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัย San Martin de Porres ในเมือง Lima ประเทศเปรูอีกด้วย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาของดร.คร็อคเกอร์นั้นมีมากมายหลายด้านทั้งในสาขาการบริหารจัดการด้านการวิจัยที่สถาบัน DARPA, USC/ISI และองค์การความร่วมมือ The Aerospace Corporation การดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานของบริษัทที่พัฒนาด้านการวิจัย Trusted Information Systems และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท CyberCash, Inc. และ Longitude Systems, Inc. สำหรับประสบการณ์ทำงานให้ กับภาครัฐที่ผ่านมานั้นจะรวมถึงการดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการเขตพื้นที่คนแรกที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มคณะทำงานเฉพาะกิจด้าน วิศวกรรมอินเทอร์เน็ต ( Internet Engineering Task Force (IETF)) คณะกรรมการฝ่ายสถาปัตยกรรมทางอินเทอร์เน็ต (Internet Architecture Board (IAB)) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต (IETF Administrative Support Activity Oversight Committee (IAOC)) คณะกรรมการสมาคมอินเทอร์เน็ต (Internet Society) และคณะกรรมการบริษัทผลิตหนัง The Studio Theatre ในรัฐวอชิงตัน

ดร.คร็อคเกอร์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ และปริญญาเอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) ที่มหาวิทยาลัย UCLA และได้เข้ารับการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ที่มหาวิทยาลัย MIT นอกจากนี้ สตีฟ คร็อคเกอร์ ยังได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา ประจำปี ค.ศ.2008 ให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการอีกด้วย เขาได้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของ (ICANN’s Security and Stability Advisory Committee (SSAC) ตั้งแต่ช่วงระยะเวลาเริ่มการก่อตั้งในปี ค.ศ.2002 จนถึงธันวาคม ปี ค.ศ.2010 และยังทำหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ ประสานงานที่ได้รับคัดเลือกโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งจากคณะกรรมการที่ปรึกษาของ SSAC จนกระทั่งได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการสรรหาและดำรง ตำแหน่งในวาระแรกตั้งแต่ปลายปี ค.ศ.2008 ในการประชุมสามัญประจำปีจนกระทั่งถึงการประชุมสามัญประจำปี ค.ศ.2011 จากนั้นได้รับคัดเลือก โดยคณะกรรมการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสำหรับช่วงวาระที่สองตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี ค.ศ.2011 และจะหมดวาระในการประชุมสามัญประจำปี ค.ศ.2014

สตีฟ คร็อคเกอร์ ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานตั้งแต่ธันวาคม ปี ค.ศ.2010 จนถึงมิถุนายน ปี ค.ศ.2011 ในการประชุมประจำของคณะกรรมการ ICANN เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปี ค.ศ.2011 นอกจากนี้ คร็อคเกอร์ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานของคณะกรรมการ ICANN ต่อมาเขายังได้รับ เลือกให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานของคณะกรรมการในที่ประชุมขององค์กรต่ออีกวาระหนึ่งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ปึ ค.ศ.2011 ที่เมืองดาการ์ และในเมือง โตรอนโตเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ปี ค.ศ.2012 อีกครั้งหนึ่ง

โอลาฟ คอล์คแมน เกิดในปี ค.ศ.1966 และได้รับการเลี้ยงดูให้เติบโตขึ้นในประเทศเนเธอร์แลนด์พร้อมกับได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักดาราศาสตร์ แต่ตัวเขาเองนั้นมีความสนใจและประกอบอาชีพทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเมื่อราวปี ค.ศ.1996 ในปีเดียวกันนี้ เขาได้ย้ายไปงานที่บริษัทเชิงพาณิชย์และ ได้ดำเนินการปรับปรุงการส่งข้อมูลให้มีความปลอดภัยต่อภัยคุกคาม (web gateway) และการสร้างระบบการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอีกด้วย

ในปี ค.ศ.1997 โอลาฟเข้าร่วมองค์กร RIPE NCC ที่ซึ่งทำให้เขาเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการเครือข่ายทดสอบการจราจรและการพัฒนามาตรฐานและ นโยบายเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ภายหลังจากการทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เขาได้ทำหน้าที่และกลายเป็นสถาปนิกระบบเมื่อปี ค.ศ.2000 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเพิ่มความปลอดภัยให้แก่โดเมนเนม (DNSSEC) ที่องค์กร RIPE NCC ในช่วงระยะเวลาการดำเนินงานโครงการนี้ เอง โอลาฟได้มีโอกาสมากขึ้นในการทำงานเกี่ยวกับระบบการทำงาน DNS และปฎิบัติงานในกลุ่มคณะทำงานเฉพาะกิจด้านวิศวกรรมอินเทอร์เน็ต ( Internet Engineering Task Force (IETF)) โดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานของกลุ่มทำงานเครือข่ายของระบบการทำงาน DNS

ในปี ค.ศ.2005 โอลาฟได้เข้าร่วมทำงานกับสถาบัน NLnet Labs ที่ซึ่งได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (Open Source Software) และมาตรฐานทั่วไปสำหรับระบบอินเทอร์เน็ต โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุด

นอกจากนี้ โอลาฟ คอล์คแมนยังเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต IAB และเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานขององค์กรนับตั้งแต่ เดือนมีนาคม ปี ค.ศ.2007

ปัจจุบันนี้ โอลาสสมรสกับไลดีและมีบุตรด้วยกันสองคนและอาศัยอยู่ที่เมือง Uithoorn ในประเทศเนเธอร์แลนด์

แอนดี้ ลินตัน มีประสบการณ์ทำงานด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี นับตั้งแต่การเข้าเริ่มทำงานครั้งแรกของเขาในฐานะ เป็นนักวิจัยและโปรแกรมเมอร์ในภาคมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัย Newcastle upon Tyne และมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington และดังนั้นจึงทำให้แอนดี้ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจำนวนมากมายหลายแห่ง เช่น AARNet, connect.com.au, telecom NZ, NetLink, Telstra และ CityLink

แอนดี้เคยทำงานเป็นผู้ช่วยสอนวิชาวิศวกรรมเครือข่ายในวิทยาลัยวิศวกรรมและวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington ตั้งแต่ปี ค.ศ.2008 ถึง ค.ศ.2011

เขาได้เคยเดินทางไปเป็นครูอาสาสมัครเพื่อสอนเกี่ยวกับการปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตในกลุ่มประเทศแถบแปซิฟิก เช่น ซามัว วานูอาตู ตองกา ฟิจิ หมู่เกาะ Cook Islands หมู่เกาะโซโลมอน ดินแดนฝรั่งเศสโปนีเซีย และดินแดนอเมริกันซามัว

จากการสอนในกลุ่มประเทศต่างๆ นี้เองที่ทำให้เมื่อเร็วๆนี้แอนดี้ได้ทุ่มเทเวลาส่วนหนึ่งของเขาในการทำงานให้กับสถาบัน Network startup Resource Center (NSRC) ที่ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยโอเรกอน สถาบัน NSRC เป็นองค์กรกิจกรรมที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1980 เพื่อช่วยพัฒนาและปรับใช้เทคโนโลยีเครือข่ายในโครงการต่าง ๆทั่วทั้งทวีปเอเชีย/แปซิฟิก ประเทศแอฟริกา ประเทศกลุ่มละตินอเมริกันและแคริบเบียน กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และเครือรัฐเอกราชที่เกิดใหม่

แอนดี้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการขององค์กร Public Interest Registry ที่ซึ่งบริหารจัดการโดเมนเนมสาธารณะ .org สภาอินเทอร์เน็ตของประเทศนิวซีแลนด์ และปัจจุบันเขายังดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการของสำนักงานกำกับดูแลชื่อโดเมนของประเทศนิวซีแลนด์ที่รับผิดชอบจัดการชื่อโดเมน .nz ผู้ดูแลเครือข่ายกลุ่มผู้ประกอบการผู้ให้บริการเครือข่ายของในประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ แอนดี้ยังทำงานให้กับสถาบันและองค์กรต่างๆ เช่น APNIC, RIPE และ ICANN รับผิดชอบด้านระบบซอฟต์แวร์ภายในอาคาร เครือข่าย และทบทวนโครงสร้างพื้นฐานของระบบ

แอนดี้ยังปฎิบัติหน้าที่เป็นหนึ่งใน 14 ตัวแทนคณะกรรมการผู้ดูแลทั่วโลกซึ่งกำกับดูแลระเบียบแบบแผนหลักในการใช้กุญแจดิจิตอลสำหรับการเข้ารหัสแบบสมมาตร (cryptographic digital keys) เพื่อทำให้เกิดความปลอดภัยกับระบบพื้นที่จัดเก็บพื้นฐาน DNS Root และทำให้ข้อมูลถูกเก็บรักษาอย่างความปลอดภัย

ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ.2011 แอนดี้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสภาของ ICANN Address Supporting Organization Address Council (ASO AC) องค์กรบริหารจัดการชื่อ (Address Supporting Organization (ASO)) เป็นหนึ่งในองค์กรสนับสนุนของ ICANN ที่กล่าวว่ากฎข้อบังคับ “ควรจะผ่านฉันทามติของคนส่วนใหญ่" วัตถุประสงค์ของ ASO คือการทบทวนและพัฒนาคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการใช้โปรโตคอลอินเทอร์เน็ต (Internet Protocol (IP)) และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการขององค์กร ICANN

จอห์น เครน ดำรงตำแหน่งปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายรักษาความปลอดภัย ความมีเสถียรภาพ และการป้องกันการหยุดชะงักขององค์กร ICANN นับตั้งแต่ที่จอห์นเริ่มเข้าทำงานแล้วนั้น เขาได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการระบุตัวตนบนอินเทอร์เน็ต (Internet Identifier) หน้าที่ความรับผิดชอบปัจจุบันของเขา คือ การจัดการเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของ I.root-servers.net

ก่อนหน้าที่จะได้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันนี้ จอห์นยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคที่องค์กร ICANN นับตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 นอกจากนี้ จอห์น เครน ยังทำหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการดำเนินงานภายในที่สถาบัน RIPE NCC อีกด้วย